„Myšlenka, která stála u zrodu Nadačního fondu Agora 7, je velmi prostá. Věříme tomu, že jeden z nejdůležitějších předpokladů pro silnou a zdravou společnost je propojení občanů. Podílet se na chodu společnosti neznamená jen platit daně, ale spolupracovat uvnitř komunity, podílet se na životě společenství, ať už je to vesnice, městská čtvrť či celý národ.

Jsou mezi námi zranitelní, sociálně slabší lidé i lidé, kteří jsou na tom lépe. Je to jako pavoučí síť, v níž jsou jednotlivá vlákna křehká, ale dohromady je celá síť velmi pevná. Jsme bohatá země a život seniorů i dalších ohrožených skupin by této skutečnosti měl odpovídat. V Nadačním fondu Agora 7 věříme, že otvíráme nové cesty k posilování živé komunity, k umění žít spolu a k umění darovat."
Yariv Ronen, zakladatel a předseda správní rady NF Agora 7

Celý rozhovor s Yarivem Ronenem naleznete zde.

Chci podpořit Nadační fond Agora 7

Nadační fond Agora 7 sídlí v Praze 7 Holešovicích, a to od svého vzniku, od roku 2017. Za dobu své existence navázal spolupráci s mnoha neziskovými projekty a rozhodli se pravidelně podporovat např. Charitu Holešovice, Pečovatelské centrum Prahy, Smilling Crocodille, Cestu Domů, Elpidu a mnohé další.

Agora 7 pečuje o zkvalitnění života v seniorském věku i napříč generacemi a podporuje sociálně znevýhodněné, žijící na okraji společnosti. Svou pozornost zaměřuje především na seniory, pro které vybudoval vzdělávací a kulturní centrum Přístav 7 v blízkosti Mariny Holešovice.

Fungování Nadačního fondu Agory 7 můžete podpořit jednorázovým příspěvek nebo měsíčním příspěvkem ve vámi zvolené výši. Pokud chcete darovat peníze na konkrétní projekt Nadačního fondu Agory, můžete ZDE.

  VÍCE O AGOŘE 7

 

O Přístavu 7

Nadační fond Agora 7 spojil své síly s obecně prospěšnou společností Elpida, která se seniory úspěšně pracuje více než 15 let, a společně vytvořili Přístav 7.

Jedná se kulturní a vzdělávací centrum pro seniory ve věku 55+. Nově zbudované a moderně vybavené prostory v holešovické Marině nabízejí důstojné podmínky pro rozvoj aktivního stárnutí, ve kterých Přístav 7 nabízí velké množství služeb a dalších aktivit pro seniory.

V roce 2020 centrum Přístav 7 opakovaně navštívilo 2500 seniorů z celé Prahy a jejich počet neustále roste.

Široká nabídka zahrnuje počítačové, jazykové a pohybové kurzy, přednášky, besedy, tvůrčí dílny, poradny a bohatý kulturní program pro generaci 55+. Organizujeme také poradenské služby, mezigenerační setkávání a chod komunitní zahrádky Botaniculy. Důležitou součástí naší nabídky je také právní a psychologické poradenství, které umožňuje seniorům a jejich blízkým řešení obtížných životních situací.

Chci podpořit Přístav 7

Všechny aktivity v nabídce Přístavu 7 jsou pro seniory zcela zdarma. Chceme, aby během stárnutí měli místo, kam se mohou chodit vzdělávat, setkávat se svými přáteli a nechceme, aby se strachovali o své peníze. Proto provoz Přístavu 7 zcela financujeme z peněz od dárců – firem či jednotlivců.

Váš jednorázový finanční dar použijeme na financování jednorázových aktivit pro seniory v Přístavu 7, kterými jsou 30 minut v soukromé právní nebo psychologické poradně – nebo 60 minut libovolné pohybové aktivity – nebo 90 minut libovolného jazykového kurzu.

Senioři navštěvují Přístav 7 pravidelně, a proto si vážíme pravidelných dárců, jelikož nám pomáhají financovat tyto služby každý měsíc.

Pravidelný dárce za 1 rok svými příspěvky pomůže 1 seniorovi se naučit základům cizího jazyka, společenskému tanci nebo se odlehčí od osobního problému, který ho tížil.

500 Kč = 1 hodina jazyků nebo IT lekce pro 5 seniorů

500 Kč = 1 individuální psychologická nebo právní konzultace pro jednoho seniora.
 

Vaše podpora je pro nás velmi důležitá, využijeme ji na poskytování kvalitních služeb ve vzdělávacím a kulturním centru pro seniory Přístav 7 a transparentně zveřejníme ve výroční zprávě na webových stránkách.

 

Každá pomoc se počítá – jste skvělí, děkujeme Vám!

Chci si zakoupit charitativní pohlednice pro podporu aktivního života seniorů

Firmám a jednotlivcům nabízíme k zakoupení charitativní pohlednice na podporu Přístavu 7. Jedná se o kulturní a vzdělávací centrum, která se stará o seniory a pomáhá jim zůstat nezávislou, kreativně a kriticky smýšlející součástí společnosti. V Přístavu 7 se senioři učí porozumět moderním technologiím během lekcí počítačů, učí se cizím jazykům nebo společně se svými vrstevníky společně cvičí jógu.

  ZJISTIT VÍCE

© 2021 Nadační fond Agora 7, web&design /A\ www.graphica.cz
Veškeré informace a soubory uvedené na tomto webu jsou majetkem Nadačního fondu Agora 7.
Bez výslovného písemného souhlasu nesmí byt použité a šířené ani v pozměnené formě.