Obsah obrázku kreslení, talíř

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku interiér, stůl, přenosný počítač, osoba

Popis byl vytvořen automaticky

Podpořte lepší život seniorů
a komunitní život nejen na Praze 7.

PŘÍSTAV 7

 

Přístav 7 je vzdělávací a kulturní centrum pro seniory. Nabízí nejširší nabídku kurzů, přednášek, kulturního programu a poraden pro generaci 55+ v Praze, aktuálně převedených do on-line výuky. Přístav 7 je společným projektem NF Agora 7 a Elpidy o. p. s.

 

Od začátku roku 2019 do dubna 2020 navštívilo centrum 1 361 klientů, kteří strávili na kurzech celkem 3 171 hodin.

Obsah obrázku interiér, osoba, strop, lidé

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku osoba, exteriér, muž, stůl

Popis byl vytvořen automaticky

KOMUNITNÍ
ZAHRADA
BOTANICULA

 

Je součástí volnočasového centra
a rozšiřuje venkovní aktivity, propojuje
seniory, sousedy a mladší generace.

 

V minulé sezóně jsme
vypěstovali 150 kg zeleniny.

DOBROVOLNICKÝ
PROGRAM

 

Umožňujeme seniorům zůstat prospěšnou součástí společnosti, učit se novým věcem a zažít pocit sounáležitosti a úspěchu.

 

Aktuálně naše dobrovolnice šijí roušky
a my je distribuujeme do Ústavu pro péči
o matku a dítě v Podolí.

Obsah obrázku osoba, exteriér, budova, plot

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku osoba, stůl, žena, vsedě

Popis byl vytvořen automaticky

DOMA
JE DOMA

 

Hradíme pečovatelské služby těm,
kteří si je nemohou dovolit, a tím
oddalujeme dobu jejich nástupu
do domova seniorů.

 

Charitě Holešovice každý
měsíc věnujeme 30 000 Kč na úhradu
pečovatelských služeb pro sociálně
vyloučené klienty.

ZDRAVÉ JÍDLO

 

Zdraví seniorů podporujeme rozvozem
ovoce a zeleniny do Pečovatelského domu,
Charity Holešovice a Armády spásy.
V roce 2019 jsme doručili 2 900 kg.

 

Pro dovážku těchto balíčků jsme
spustili projekt Ovoce pro seniory ve spolupráci s Donio.cz.

Obsah obrázku osoba, skříňka, interiér, muž

Popis byl vytvořen automaticky

 

 

 

DOBRÝ POCIT
1 000 Kč
měsíčně na rok

JSME V TOM S VÁMI
5 000 Kč
měsíčně na rok

VĚŘÍM VÁM
10 000 Kč
měsíčně na rok

 

PŘÍSTAV 7

30 hodin
odborného
poradenství
pro seniory

měsíční nájem
volnočasového
centra

Celoroční
výuka AJ pro
20 seniorů

www.darujme.cz

podpořím online kurzy

DOBROVOLNICTVÍ

5 proškolených
dobrovolníků

výlet do hor pro
15 dobrovolníků

adopce programu, celoroční koordinace, poradny a školení pro 20 dobrovolníků

www.donio.cz

100 Kč za oběd pro člověka

v azylovém domě

BOTANICULA

sadba na celý rok

nářadí a pomůcky,
údržba, rozvoj,
nátěry, hnojení

roční provoz, voda, elektřina, snídaně s týmem Přístavu 7

www.darujme.cz

chci podpořit sadbu

OVOCE

20 ovocných
balíčků za měsíc

100 ovocných
balíčků za měsíc

1× za měsíc
dovoz ovoce pro
120 seniorů

www.darujme.cz

koupím další balíček

CHARITA

Každodenní
distribuce jídla
pro 2 seniory

každodenní doprovod pro jednoho seniora k lékaři, na vycházky,

úřady, nebo za kulturou

denní pomoc při
zvládání základních
úkonu osobní hygieny, přípravě jídla, oblékání pro 3 seniory

www.darujme.cz

podpořím zkvalitnění

seniorské péče

SMILING
CROCODILE

Rozšíření
canisterapie
a zooterapie

podpora
kompenzačních
a rehabilitačních
pomůcek

školné se stravou pro jednoho krokodýlka

www.darujme.cz

podpořím školné

HUMANITNÍ FOND

10 obědů pro
samoživitelky

ubytování pro
jednoho seniora
v pečovatelském
domě na 10 měsíců

kulturní program v pečovatelském centru po celý rok

2× měsíčně

www.donio.cz

 

 

Fundraisingový tým:

 

Nikola Bitalová

nikola.bitalova@agora7.cz | 773 332 308

Nela Bendová

nela.bendova@agora7.cz