O Nás

Domů » O Nás

Zpevňujeme síť komunity, zlepšujeme život seniorů, usilujeme o mezigenerační dialog.

„Věříme tomu, že jeden z nejdůležitějších předpokladů pro silnou a zdravou společnost je propojení občanů. Podílet se na chodu společnosti neznamená jen platit daně, ale spolupracovat uvnitř komunity, podílet se na životě společenství, ať už je to vesnice, městská čtvrť či celý národ.

Jsou mezi námi zranitelní, sociálně slabší lidé i lidé, kteří jsou na tom lépe. Je to jako pavoučí síť, v níž jsou jednotlivá vlákna křehká, ale dohromady je celá síť velmi pevná. Jsme bohatá země a život seniorů i dalších ohrožených skupin by této skutečnosti měl odpovídat. V Nadačním fondu Agora 7 věříme, že otvíráme nové cesty k posilování živé komunity, k umění žít spolu a k umění darovat.”

— Yariv Ronen, zakladatel a předseda správní rady NF Agora 7

Agora 7

Nadační fond Agora 7 sídlí v Praze 7 Holešovicích. Za dobu naší čtyřleté existence jsme navázali spolupráci s mnoha neziskovými projekty a rozhodli se pravidelně podporovat např. Charitu Holešovice, Pečovatelské centrum Prahy 7, Smilling Crocodile, Cestu Domů, Elpidu a mnohé další.

Pečujeme o zkvalitnění života v seniorském věku i napříč generacemi a podporujeme sociálně znevýhodněné, žijící na okraji společnosti. Naši pozornost si zaslouží zejména senioři, pro které společně s Elpidou provozujeme vzdělávací a kulturní centrum Přístav 7 v blízkosti Mariny Holešovice.

V jeho blízkosti jsme vybudovali také komunitní zahradu Botanicula, místo příjemného odpočinku v ruchu velkoměsta. Zahrada je otevřena všem. Klienti Přístavu 7 v ní pěstují nejen zeleninu, bylinky a květiny, ale i mezilidské a sousedské vztahy.

V době pandemie koronaviru, neztrácíme naději a snažíme se i nadále pomáhat. Organizujeme sbírky na kvalitnější jídlo seniorů a pro klienty azylového domu, podporujeme práci sociálních pracovníků, a hlavně držíme při sobě.

Rok 2021 v číslech

0
PŘÍSTAV 7
Unikátních klientů v Přístavu za 2021, 3446 akcí v roce 2021.
0 kg
BOTANICULA
Zeleniny a jedlých bylin vypěstovali senioři a sousedé v komunitní zahradě Botanicula.
0
DOMA JE DOMA
Hodin poskytnuté péče pro 11 sociálně vyloučených seniorů ve spolupráci s Charitou Praha – Holešovice.
0 kg
ZDRAVÉ JÍDLO
Ovoce a zeleniny ve formě 3810 balíčků pro 210 znevýhodněných seniorů v Praze 7.
0
HUMANITNÍ KONTO PRAHY 7
Sociálně ohroženým seniorům byly uhrazeny pečovatelské služby v celkovém objemu 2513 hodin a bylo poskytnuto 2664 obědů ohroženým občanům.
0
SMILING CROCODILE
Dětí s velmi těžkým kombinovaným postižením díky naší podpoře celo ročně využívá podporu dvou asistentů pedagoga a pravidelné terapie.

Projekty

Podporují nás

Podpořit aktivity nadačního fondu

Fungování Nadačního fondu Agory 7 můžete podpořit jednorázovým nebo měsíčním příspěvkem ve vámi zvolené výši. Pokud chcete darovat peníze na konkrétní projekt Nadačního fondu Agory, můžete ZDE.