Naše projekty

Naše projekty

PŘÍSTAV 7

Vzdělávací a kulturní centrum pro seniory Přístav 7 je společným projektem NF Agora 7 a Elpidy.

Bohatá nabídka kurzů, přednášek, kulturního programu a poraden pro generaci 55+. Kurzové za symbolické ceny či zcela zdarma. Každý si může najít, co ho baví, vyzkoušet něco nového a potkat mezi svými vrstevníky nové přátele. Programovou náplň zajišťuje Elpida, která již od roku 2002 pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Přístav 7 kotví na adrese Jankovcova 8b v Praze 7.

Realizace je spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7.


Dobrovolnický program Přístavu 7

Skupina aktivních seniorů v Česku se rozrůstá a je mezi nimi stále více těch, kteří chtějí nejen předávat své zkušenosti, ale také se dál rozvíjet a učit novému.

Proto se Elpida a NF Agora 7 rozhodly v holešovickém Přístavu 7 spustit dobrovolnický program 55+, do kterého se může zapojit kdokoli. Kontaktujte Marii Dvořákovou: marie.dvorakova@elpida.cz nebo 773 332 301

Mezi oblíbené dobrovolnické aktivity patří předávání zkušeností a sdílení osobních příběhů na základních školách, pomoc s domácími úkoly, hraní deskových her a čtení s dětmi na základních školách, čtení pohádek dětem v mateřských školách, mezigenerační tvoření s hendikepovanými dětmi, trávení volného času s klienty organizací pomáhajících osamělým seniorům a roznos letáků a pomoc při přípravě různých akcí.

Partnerskými organizacemi projektu jsou: Pečovatelské centrum Praha 7, Smiling Crocodile, Základní škola Bratrská, Azylový dům pro matky s dětmi, Farní charita Holešovice a Domov pro seniory Elišky Purkyňové.

Realizace je spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7.


Komunitní zahrada Botanicula

Že čerstvá cibulka chutná nejlíp, když je z babiččiny zahrádky, to je prokázáno. Ne všichni ale mají možnost pěstovat si vlastní zeleninu nebo bylinky. I proto jsme hned vedle Přístavu 7 otevřeli komunitní zahrádku Botanicula.

Botaniculu tvoří 11 vyvýšených záhonů, které jsou k drobnému zahradničení k dispozici nejen aktivním seniorům, ale všem zájemcům, kterým ruce zabořené v hlíně dělají stejnou radost jako jejím zakladatelům. Součástí Botaniculy je odpočinková zóna s herním prostorem na pétanque. Zároveň můžete dojít pro zahradnickou radu k Dagmar Haladové, koordinátorce komunitní zahrady.


Doma je doma

Důstojný každodenní život v domácím prostředí s přirozenými sociálními a rodinnými vazbami umožňují seniorům již od roku 1993 služby Farní charity Holešovice. Každý měsíc proto věnujeme 25 000 Kč na úhradu pečovatelských služeb konkrétním seniorům.

Pomoc v projektu Doma je doma je zaměřena na ty, kteří si z důvodu tíživé finanční situace nemohou tyto služby sami financovat, ale vzhledem ke svému věku, zdraví a ztrátě soběstačnosti je nutně potřebují. Cílem je pomáhat seniorům při zajištění základních lid- ských potřeb, dodávat sílu a naději a oddálit tak co nejvíce umístění do ústavní péče.


Zdravé jídlo

Staráme se o zdraví klientů Farní charity Holešovice a Pečovatelského centra Prahy 7. Každé dva týdny jim prostřednictvím pravidelné donášky rozdáváme čerstvé ovoce a zeleninu.

Bohatý a vyvážený jídelníček je pro sociálně znevýhodněné seniory luxusem, který si sami dopřát nemohou. Na nákupy ovoce a zeleniny v potřebném rozsahu jim nezbývají finanční prostředky. Jsme rádi, že jim můžeme dodávat pravidelný přísun dávky vitamínů. Projekt Zdravé jídlo budeme nadále rozšiřovat ve spolupráci s dalšími partnery, např. s Armádou spásy v Praze 7.


Humanitární konto

Veřejná sbírka Prahy 7 pro lidi v náročné sociální situaci

Humanitární konto je veřejná sbírka Prahy 7, která je určena pro pokrytí sociálních služeb u vybraných klientů - rozvoz obědů pro seniory, podporu rodičů a dětí v ekonomicky tíživé situaci. Měsíčně podporuje NF Agora 7 tuto aktivitu částkou 12 000 Kč.

Na projektech spolupracujeme s