Vize

Náš cíl


Zlepšit životní podmínky seniorů – zdravotnické, hygienické, sociální.

Podílet se aktivně na tom, aby senioři nebyli vylučováni ze společnosti a pomoci jejich navrácení tam, kde již k jejich vyloučení došlo.

Pomáhat seniorům obnovit chuť do života – dodat jim nový impuls.

Zapojit seniory do účasti na vzdělávacích programech, které podpoříme či zorganizujeme.