top of page

Úvod a rozsah prohlášení o ochraně osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: a, zákonnost, korektnost a transparentnost; b, účelové omezení; c, minimalizace údajů; d, přesnost; e, omezení uložení; f, integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost). Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme. Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

Shromažďované osobní údaje
Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Nadační fond Agora 7 shromažďuje různé druhy osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů (např. zdraví a jiné citlivé informace) o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

– osobní údaje o zákaznících / občanech
Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalá adresa, kontaktní údaje – telefon a mailová adresa), shromažďujeme za účelem odesílání newsletteru a výročních zpráv po dobu 5 let.

– naše webová stránka Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail) shromažďujeme za účelem poptávky odesílání newsletterů a výročních zpráv Nadačního fondu Agora 7.

Sdílení osobních údajů
S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné.

Instituce a vynucovací orgány
Nadační fond Agora 7 osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

S vaším svolením
Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami v takových případech, pokud to nařizuje zákon a nejdříve vás požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

Ochrana osobních údajů
Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

Mezinárodní přenos osobních údajů
Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V případě potřeby uplatnění Vašich se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

– přístup k osobním údajům a opravy
Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

– vymazání informací Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

Úpravy zásad
Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

Naše kontaktní údaje
Nadační fond Agora 7 se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, IČ 04966856
Kontaktní údaje Správce: +420 778 038 666
V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na: monika@agora7.cz.

bottom of page