Nadační fond Agora 7

Aktuality


 • Provoz vzdělávacího a kulturního centra Přístav 7 je pozastaven.
  Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu pozastavujeme provoz pro veřejnost do odvolání. Za způsobené potíže se omlouváme. Recepce vám ochotně poskytnou informace a poradí telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Zároveň připravujeme náhradní on-line program "Elpida až do domu".

  Vaše předplacené lekce jazyků, pohybů a gymnastiky myšlení Vám převedeme do období zahájení pravidelného provozu.
  Podrobnější informace naleznete zde.

  Připravuje on-line program Centra Elpida!
  • pravidelný program a veškeré hromadné aktivity na obou pobočkách jsou až do odvolání zrušené
  • začínáme připravovat on-line program, aby Vám doma bylo veseleji
  • těšit se můžete na oblíbené přednášky, cvičení, vybrané lekce z počítačové výuky nebo semináře pozitivní komunikace a psychohygieny
  • připravujeme pro Vás seminář Pečeme domácí chléb
  • naši lektoři Vám budou ve vybraných hodinách k dispozici v našich on-line poradnách

  Studenti z gymnázia Na Zatlance se dobrovolně hlásí ku pomoci, napište nám nebo zavolejte (info@elpida.cz nebo 272 701 335) pokud:
  • chcete strávit určitý čas hrou nebo povídáním se studentem pomocí on-line služby (přes počítač)
  • nutně potřebujete donášku nákupu potravin


 • PŘÍSTAV 7 OSLAVIL DRUHÉ NAROZENINY – fotoozvěny
  Přístav 7 slavil druhé narozeniny, a tak jsme s Elpidou spojili oslavu se dnem otevřených dveří. Jak probíhala beseda s Václavem Cílkem, senior cirkus, výlet do virtuální reality nebo třeba sebeobrana pro seniory? Pokud jste s námi nemohli být, pojďte si projít fotoozvěny.

 • ŠŤAVNATÝ PROGRAM V PŘÍSTAVU 7 – programové novinky
  Ve spolupráci s Elpidou jsme ve vzdělávacím a kulturním centru pro seniory Přístav 7 představili nové celoroční cykly. Studenti 55+ mohou navštěvovat například kurz kritického myšlení, cyklus seminářů pro osobnostní rozvoj a dobrou náladu nebo se účastnit setkávání a poradny pro pozůstalé, jejichž tématem jsou „tabu“ spojená s koncem života. Přibyly také přednášky o architektuře doplněné o procházky a nová pravidelná setkání nad knihami a literaturou.

 • REKONSTRUUJEME BYT PRO LIDI SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM – unikátní pilotní projekt
  Podporujeme organizaci Fokus Praha. Na Praze 7 se právě dokončuje rekonstrukce městského bytu, kterou jsme zafinancovali. Prostor už brzy bude sloužit jako chráněné bydlení pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Na rekonstrukci se podílí mladí studenti učňovských oborů ze severních Čech, kteří díky projektu získávají potřebnou praxi.

 • NIKDY NENÍ POZDĚ STÁT SE DOBROVOLNÍKEM – sdílejte dobro
  Skupina aktivních seniorů v Česku se rozrůstá a je mezi nimi stále více těch, kteří chtějí nejen předávat své zkušenosti, ale také se dál rozvíjet a učit novému. Proto jsme se s Elpidou rozhodli spustit dobrovolnický program 55+, do kterého se může zapojit kdokoli. I vy. Nikdy totiž není pozdě stát se dobrovolníkem. Mezi nejoblíbenější dobrovolnické aktivity patří sdílení životních příběhů v základních školách, čtení pohádek v mateřských školách nebo mezigenerační tvoření s hendikepovanými dětmi. Možnosti zapojení všem zájemcům blíže představí koordinátorka dobrovolnictví Marie Dvořáková na telefonu 773 332 301.

 • ZIMA NA PRAZE 7
  Bydlíte na Praze 7? Máte sedmičku rádi? Podívejte se pro program kuturního a vzdělávacího centra Přístav 7, které provozujeme ve spolupráci s Elpidou. Těšíme se na všechny, které těší trávit čas aktivně.
  Kontakt na recepci Přístavu 7 je pristav7@elpida.cz nebo 222 264 846.


Financování fondu
 • Pravidelné a dlouhodobé dary partnerů a podporovatelů z řad společností na území Prahy 7
 • Jednorázové příspěvky dárců a partnerů
 • Dotace a příspěvky státních a obecních institucí
 • Výroční zpráva fondu za rok 2019
Působnost a aktivity fondu
 • Financování pečovatelek, terapeutů, lektorů a školitelů
 • Vytvoření Denního Centra seniorů
 • Poskytování pečovatelských služeb prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení
Nadační fond

Vznikl ve spolupráci společnosti Daramis s MČ Praha 7, s Farní charitou Holešovice a Elpidou o.p.s.

Naše mise

Přispět k zabezpečení zdravého, aktivního a šťastného života seniorek a seniorů.

Cílová skupina

Senioři 65+